امـروز: یکشنبه, 05 خرداد 1398

 

رابر اروم عایق

ملات ها و گروت های FARA

ملات آب بند آنی FCM - 231
ملات آب بند پودری بتن FCM - 232
ملات ترمیم کننده بتن FCM - 233
گروت پر مقاومت پایه سیمانی FCM - 234
ملات ضد اسید FEM - 431
ملات ضد اسید FEM - 432
گروت اپوکسی Far Grout FEM- 441